IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Lokalizacja

województwo: pomorskie
powiat: Powiat m. Gdańsk
gmina: M. Gdańsk
miejscowość: Gdańsk

Informacje

Typ szkoły / placówki: Liceum ogólnokształcące
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Wilka-Krzyżanowskiego 8
80-271 Gdańsk
Poczta: Gdańsk
telefon: 0583418613
fax: 0583418613
strona internetowa: www.9lo-gda.neostrada.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (Gdańsk), jest to Liceum ogólnokształcące.

Statystyka

Liczba uczniów: 459
Liczba oddziałów: 16
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 39
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 7
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 3.92

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: pomorskie
powiat:
gmina: